- pjg_veer-logo.svg

Bijeenkomsten

TBS, vandaag over gisteren en morgen


Trippenhuis, Amsterdam
06 Nov 2023
17:45 — 20:30

In 2006 presenteerde de parlementaire onderzoekscommissie tbs haar rapport onder dezelfde titel als die van deze bijeenkomst, onder de uitleg: “De titel typeert naar mening van de commissie een cruciaal moment voor alle actoren in de tbs-sector: op basis van het verleden een inschatting maken over wat in de toekomst moet gebeuren en vervolgens een beslissing nemen.” In 2023 mag de tbs zich opnieuw op een flinke hoeveelheid aandacht verheugen inclusief tv-serie, podcasts en krantenartikelen. Het personeels- en capaciteitstekort worden steeds urgenter, uitstroom blijkt steeds moeilijker. De vrees bestaat dat met het toenemen van de druk de veiligheid (binnen en buiten de kliniek) in het geding is. Is er weer sprake van een cruciaal moment?

Michiel van der Wolf zal op basis van bijna honderd jaar verleden van de tbs reflecteren op het heden en de toekomst van de maatregel. Mark Boekhoud reflecteert vanuit zijn functie als officier van justitie op deze ontwikkelingen.

Michiel van der Wolf is jurist en psycholoog, hoogleraar forensische psychiatrie aan de Universiteit Leiden en hoofddocent strafrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij is rechter-plaatsvervanger, vooral in tbs-verlengingszaken, bij de rechtbank Amsterdam en raadsheer-plaatsvervanger bij het hof in Leeuwarden. Hij doet al meer dan vijftien jaar juridisch en empirisch onderzoek naar de tbs-maatregel en promoveerde in 2012 op het proefschrift 'Tbs - veroordeeld tot vooroordeel'.

Mark Boekhoud is verbonden aan het Arrondissementsparket Rotterdam en heeft daar een specialistische taakstelling met o.a. de tbs, de verplichte zorg en aanverwante zaken zoals de incidenten rondom de ggz. De functie is uniek omdat het alle aspecten van de ggz samenbrengt, waardoor Mark ook landelijk bevraagd wordt bij knelpunten. Zijn carrière begon tijdens de studententijd als griffier van de rechtbank Dordrecht. In die tijd ging hij zich met name bezig houden met de bijzondere strafrechtelijke procedures, waaronder de tbs. Enkele jaren later maakte hij de overstap naar de advocatuur als de laatste in het arrondissement Dordrecht beëdigde advocaat. Daar bedreef hij de sociale advocatuur en hield hij zich uitsluitend bezig met het straf- en jeugdrecht.

"Programma"
17:45 uur: ontvangst
18:00 uur: voordracht Michiel van der Wolf
19:00 uur: pauze
19:15 uur: voordracht Marc Boekhoud
20:15 uur: plenaire discussie
20:30 uur: einde

De bijeenkomst zal plaatsvinden onder voorzitterschap van prof.dr. Gerben Meynen in het Trippenhuis (KNAW) aan de Kloveniersburgwal 29 te Amsterdam.

Nota bene: in het Trippenhuis zullen geen broodjes worden geserveerd, uiteraard is er in de pauze wel koffie en thee. En hele hoge, dunne hakken zijn niet toegestaan. De vloer betreft namelijk een grenen vloer uit 1662, een erg zachte houtsoort…

Ik verzoek u zich vooraf op te geven voor deelname aan deze bijeenkomst, door – uiterlijk 25 oktober 2023 – een bericht te sturen aan m.b.de.boer@rechtspraak.nl.

Ook niet-donateurs van het PJG zijn, na voorafgaande aanmelding, zeer welkom.

Mocht u, na aanmelding, toch verhinderd blijken te zijn, wilt u dit dan ook kenbaar maken?

We nodigen u van harte uit er op 6 november a.s. bij te zijn!

Met vriendelijke groet,

namens het bestuur,

M.B. (Mascha) de Boer
Bestuurslid