- pjg_veer-logo.svg

Bijeenkomsten

Hoe om te gaan met een nieuwe generatie jonge verdachten die zeer ernstige misdrijven plegen?


Trippenhuis, Amsterdam
15 May 2023
17:45 — 20:45

Het adolescentenstrafrecht en dan met name de toepassing van het volwassenenstrafrecht op minderjarigen betreft een onderwerp dat op dit moment volop in de aandacht staat, aangezien steeds jongere verdachten verwikkeld raken in serieus geweld. Het komt in toenemende mate voor dat minderjarigen en jongvolwassenen door de georganiseerde misdaad worden ingezet, van boodschappenjongen tot het plegen of medeplegen van liquidaties.

Rechters proberen bij de afdoening van deze strafzaken zoveel mogelijk aan te sluiten bij het ontwikkelingsniveau van verdachten als ze in de leeftijdsgroep van 16 tot 23 jaar zitten. Als verdachten 16 of 17 jaar zijn, kan de rechter ook besluiten om het volwassenenstrafrecht toe te passen.

Verschillende jeugdstrafrechtdeskundigen menen dat de jongere, die een volwassen daad pleegt, niet meteen als een volwassene verantwoordelijk kan worden gesteld.
Daarentegen eist het Openbaar Ministerie, in zaken waarin minderjarigen worden verdacht van ernstige geweldsdelicten, veelal hoge straffen: wanneer sprake is van een liquidatieverdenking, staan vergelding en preventie voorop, met toepassing van het volwassenenstrafrecht, al dan niet gecombineerd met een tbs-maatregel.

Tot op heden lijken de ingezette preventieve maatregelen (nog) niet te leiden tot een afname van dergelijke delicten en valt het nog te bezien of het opleggen van hoge straffen (via het volwassenenstrafrecht) wel tot een afname zal leiden. Bovendien: wat betekent de toepassing van het volwassenenstrafrecht voor de jonge delinquent die nog zijn hele leven voor zich heeft en na ommekomst van de langdurige gevangenisstraf geen handvaten heeft aangereikt gekregen zijn leven ten goede te keren?

Tijdens deze bijeenkomst zal Mirjam Zeevaart, directeur van de Raad voor de Kinderbescherming (RvdK), samen met haar collega Nanneke Snijders, gedragsdeskundige bij de RvdK, onder andere bepleiten dat de toepassing van het volwassenenstrafrecht op minderjarigen dient te worden afgeschaft, in lijn met het VN-kinderrechtencomité.

Daarnaast zal Jolande uit Beijerse, hoogleraar Justitiële Jeugdinterventies binnen de sectie Criminologie van Erasmus School of Law, als spreker optreden en haar licht laten schijnen over de vraag hoe de ernst van zware misdrijven moet worden afgewogen tegen de jeugdige leeftijd van verdachten.

Programma

17:45 uur: ontvangst
18:15 uur: voordracht Mirjam Zeevaart en Nanneke Snijders
19:15 uur: pauze
19:30 uur: voordracht Jolande uit Beijerse
20:30 uur: plenaire discussie
20:45 uur: einde

De bijeenkomst zal plaatsvinden onder voorzitterschap van prof.dr. Gerben Meynen in het Trippenhuis (KNAW) aan de Kloveniersburgwal 29 te Amsterdam.

Nota bene: in het Trippenhuis zullen geen broodjes worden geserveerd, uiteraard is er in de pauze wel koffie en thee. En hele hoge, dunne hakken zijn niet toegestaan. De vloer betreft namelijk een grenen vloer uit 1662, een erg zachte houtsoort…

Ik verzoek u zich vooraf op te geven voor deelname aan deze bijeenkomst, door – uiterlijk 8 mei 2023 – een bericht te sturen aan m.b.de.boer@rechtspraak.nl.

Ook niet-donateurs van het PJG zijn, na voorafgaande aanmelding, zeer welkom.

Mocht u, na aanmelding, toch verhinderd blijken te zijn, wilt u dit dan ook kenbaar maken?

We nodigen u van harte uit er op 15 mei a.s. bij te zijn!