- pjg_veer-logo.svg

Bijeenkomsten

Daders en slachtoffers van Femicide


Rino, Amsterdam
21 May 2024

Geachte Vrienden van het PJG en andere belangstellenden,

Namens het bestuur vraag ik uw aandacht voor de volgende bijeenkomst van het Psychiatrisch Juridisch Gezelschap op dinsdag 21 mei 2024 (locatie: RINO Leidseplein) met als onderwerp:

“Daders en slachtoffers van femicide – belicht vanuit criminologisch onderzoek en de strafrechtspraktijk”

Femicide, ofwel het doden van vrouwen om hun gender, lijkt aan de orde van de dag. Wanneer spreken we eigenlijk van een femicide? Is elke vrouw die gedood wordt een slachtoffer van femicide? Wat is de rol van gender in levensdelicten? In deze lezing ga ik dieper in op de aard en omvang van moord op vrouwen, in Nederland en daarbuiten. Aan de hand van actuele data werp ik een kritische blik op het gebruik van deze term. Aldus Marieke Liem.

Richard Korver zal uitleggen wat zijn ervaringen zijn als advocaat van slachtoffers, maar ook als advocaat van verdachten c.q. verdachten in dit soort zaken. Hij zal ingaan op verschillen tussen Nederland en andere landen met betrekking tot de aanpak van dergelijke zaken. De rol van ‘coercive control’ in dit soort zaken zal worden belicht.

Sprekers:

Prof.dr. Marieke Liem, criminoloog en psycholoog, is als hoogleraar Geweld en Interventies verbonden aan het Institute of Security and Global Affairs van de Universiteit Leiden. Zij promoveerde cum laude in 2010 aan de Universiteit Utrecht op een onderzoek naar Homicide followed by Suicide. Zij heeft zich gespecialiseerd in geweldsdelicten en moordzaken en beheert de Homicide monitor. Dezer dagen verschijnt samen met G. Leistra het nieuwe boek over moord en doodslag in Nederland.
Mr. Richard Korver is onder andere gespecialiseerd in het bijstaan van slachtoffers alsook verdachten van zware (zeden)misdrijven. Hij verwierf landelijke bekendheid door de Amsterdamse zedenzaak, en zorgde ervoor dat ouders in de rechtszaak mochten spreken. In de afgelopen jaren heeft hij meer dan eens bijstand verleend in zaken waar sprake was van vrouwenmoord of waar vrouwen anderzijds het slachtoffer zijn geweest van agressie, zoals in huiselijk geweldzaken. Hij is medeoprichter en voorzitter van het Landelijk Advocaten Netwerk Gewelds- en Zeden Slachtoffers en onder andere bestuurslid van het Proefprocessenfonds Clara Wichmann en de Vereniging voor Vrouw en Recht.

Programma

17:45 uur: ontvangst
18:00 uur: voordracht Marieke Liem

19:00 uur: pauze
19:15 uur: voordracht Richard Korver
20:15 uur: plenaire discussie
20:30 uur: einde

De bijeenkomst zal plaatsvinden onder voorzitterschap van prof.dr. Gerben Meynen in een zaal van RINO aan het Leidseplein 5 te Amsterdam.

Ik verzoek u zich vooraf op te geven voor deelname aan deze bijeenkomst, door – uiterlijk 13 mei 2024 – een bericht te sturen aan m.b.de.boer@rechtspraak.nl.

Ook niet-donateurs van het PJG zijn, na voorafgaande aanmelding, zeer welkom.

Mocht u, na aanmelding, toch verhinderd blijken te zijn, wilt u dit dan ook kenbaar maken?

We nodigen u van harte uit er op 21 mei a.s. bij te zijn!