- pjg_veer-logo.svg

Bijeenkomsten

Op het grensvlak van psychische stoornis, delict en cultuur


Trippenhuis, Amsterdam
28 Mar 2023
17:45 — 20:30

Met een toenemende internationalisering en al dan niet vrijwillige migratie blijft ook het grensgebied tussen strafrecht en psychiatrie niet verstoken van kwesties op de terreinen van cultuur en religie. Wanneer menselijk gedrag als vreemd wordt gezien of last dan wel overlast voor anderen oplevert, rijst de vraag hoe dat te interpreteren valt, maar vooral hoe ermee om te gaan. Dat geldt in zijn algemeenheid wanneer grenzen van betamelijkheid zijn overschreden.

Waar criminaliteit, psychische stoornis en cultuur gemeen hebben dat het sociale constructies zijn, liggen bij grensoverschrijdingen interventies in strafrechtelijk, psychiatrisch en cultureel opzicht voor de hand. Aan deze interventies liggen selecties ten grondslag die kenmerken van discriminatie vertonen.

In de strafrechtspleging levert de forensisch gedragskundige een bijdrage doordat hij nuanceert ter individualisering, doktert ter disciplinering, psychologiseert ter verklaring, verpleegt ter bescherming of behandelt ter beveiliging. In diverse stadia van de strafrechtspleging komen daarbij culturele en subculturele aspecten van het menselijk gedrag aan de orde. Forensisch gedragskundigen zullen in hun rapportage pro Justitia psychisch afwijkend gedrag moeten onderscheiden van cultureel afwijkend gedrag.

Beide sprekers pleiten in hun onderzoek en onderwijs en in hun voordracht voor het Psychiatrische Juridisch Gezelschap voor een culturele empathie en een culturele sensitiviteit in het forensisch gedragskundig onderzoek.

  • Prof.dr. Mario Braakman is psychiater en cultureel antropoloog en sinds 2023 werkzaam bij Forensisch Psychiatrisch Centrum de Rooyse Wissel. Hij was vanaf 1996 als psychiater werkzaam bij Pro Persona te Wolfheze en is bijzonder hoogleraar transculturele forensische psychiatrie aan de Tilburg University. In 1985 en 1986 deed hij antropologisch veldwerk onder de Yucateekse Mayas in Quintana Roo, Mexico. In 2013 promoveerde hij aan de Radboud Universiteit, Nijmegen op een onderzoek naar trauma en psychose. Hij is President van de World Association of Cultural Psychiatry.
  • Mr.dr. Laura van Oploo is jurist en criminoloog, als universitair docent straf(proces)recht werkzaam aan het Willem Pompe Instituut voor Strafrechtswetenschappen van de Universiteit Utrecht. In 2021 promoveerde zij aan Tilburg University op het onderwerp Culturele overwegingen in pro Justitia-rapportages.

Programma

17:45 uur: ontvangst
18:00 uur: voordracht Mario Braakman
19:00 uur: pauze
19:15 uur: voordracht Laura van Oploo
20:15 uur: plenaire discussie
20:30 uur: einde

De bijeenkomst zal plaatsvinden onder voorzitterschap van prof.dr. Gerben Meynen in het Trippenhuis (KNAW) aan de Kloveniersburgwal 29 te Amsterdam.

Nota bene: in het Trippenhuis zullen geen broodjes worden geserveerd, uiteraard is er in de pauze wel koffie en thee. En hele hoge, dunne hakken zijn niet toegestaan. De vloer betreft namelijk een grenen vloer uit 1662, een erg zachte houtsoort…

Ik verzoek u zich vooraf op te geven voor deelname aan deze bijeenkomst, door (uiterlijk 20 maart 2023) een bericht te sturen aan
m.b.de.boer@rechtspraak.nl.
Ook niet-donateurs van het PJG zijn, na voorafgaande aanmelding, zeer welkom.
Mocht u, na aanmelding, toch verhinderd blijken te zijn, wilt u dit dan ook kenbaar maken?