- pjg_veer-logo.svg

Bijeenkomsten

Drillrap: casuïstiek vanuit juridisch en gedragskundig perspectief


Trippenhuis, Amsterdam
23 May 2022
18:00 — 21:00

Het fenomeen van gewelddadige drillrap-groepen haalt de laatste jaren regelmatig het nieuws. De strafrechtspraktijk wordt als gevolg van het fenomeen toenemend geconfronteerd met veelal jeugdige geweldplegers en zoekt naar wegen hoe met het fenomeen om te gaan. In deze bijeenkomst laten we casuïstiek de revue passeren vanuit juridisch perspectief: het gezichtspunt van een advocaat die ervaring heeft met drillrappers en daarnaast een advocaat, die ook als strafrechtmediator en rechter-plaatsvervanger ervaring heeft met messenproblematiek en de dynamiek tussen jeugdigen. Daarnaast vanuit gedragskundig perspectief: de ervaringen van de forensische observatieafdeling voor jeugdigen in Teylingereind, gepresenteerd door drie medewerkers vanuit verschillende disciplines.

In de eerste presentatie worden naast strafrechtelijke ook herstelrechtelijke interventiemogelijkheden besproken. In de tweede presentatie wordt besproken waarom er bij deze jongeren wordt verzocht om pro Justitia onderzoek en welke praktische zaken er spelen rond de opname van drillrappers. Daarnaast wordt ingegaan op de inhoud van de onderzoeken en de advisering. De inhoudelijke bijdrage wordt tot leven gebracht door muziektherapeut Joosje van Dooren.

Sprekers:

  • Mr. drs. M.E. (Monique) van der Zouw is advocaat in straf- en jeugdzaken en geeft intervisie aan andere advocaten. Daarnaast werkt zij als mediator in strafzaken en geeft ook cursussen op het gebied van herstelrecht in strafzaken en ook jeugdstrafrecht. Ook is zij als rechter-plaatsvervanger werkzaam bij de rechtbank Rotterdam en neemt in die hoedanigheid deel aan de raadkamers gevangenhouding voor jeugdigen en tbs-verlengingszittingen voor volwassenen.

  • Mr. F.C. (Floris) Knoef is advocaat in (jeugd)strafzaken bij Nolet Advocaten in Den Haag. Hij behandelt geregeld zaken waarin de oplegging van een tbs- of PIJ-maatregel dreigt en staat terbeschikkinggestelden bij in verlengingsprocedures. Floris Knoef geeft ook cursussen over tbs in het kader van de Permanente Opleiding voor advocaten.

  • Dr. R.F. (Robert) Ferdinand is kinder- en jeugdpsychiater in de forensische zorg en in de GGZ. Zijn bijzondere belangstelling gaat uit naar de behandeling van complexe problematiek. Naast de patiëntenzorg verricht hij wetenschappelijk onderzoek, superviseert hij onderzoekers in opleiding en is hij betrokken bij de opleiding tot psychiater. Hij werkt als pro Justitia rapporteur op de observatieafdeling in Teylingereind. Als forensisch rapporteur is hij tevens supervisor in de opleiding tot forensisch rapporteur. Hij is lid van het College gerechtelijk deskundigen van het NRGD.

  • Mr. M.A. (Merijne) Groeneweg is als jurist verbonden aan de klinische observatieteams in Forensisch Centrum Teylingereind. Daarvoor werkte zij in het Pieter Baan Centrum. Zij is buitenpromovendus aan de Universiteit Leiden. Haar onderzoek ziet op de specifieke kenmerken van het onderzoek pro Justitia bij jeugdige en adolescente verdachten ten opzichte van volwassen verdachten.

  • J.C. (Joosje) van Dooren is muziektherapeut in de forensische jeugdzorg. Bij Teylingereind werkt zij voor de observatieafdeling en biedt zij daarnaast ook muziektherapie aan in het kader van PIJ-behandelingen. Zij is verbonden aan het NIM voor nascholing in muziektherapie.