- pjg_veer-logo.svg

Bijeenkomsten

Contact tussen slachtoffers en daders binnen de forensische psychiatrie


Rechtbank, Amsterdam
13 Sep 2022
18:00 — 19:00

‘Toen ik hoorde over een ontmoeting met de dader, dacht ik dat het niet relevant voor mij was. Dat is alleen geschikt voor daders die normaal zijn. Niet in mijn situatie, omdat ik dacht dat hij helemaal gek was’ (Slachtoffer van seksueel geweld).

In tv-programma’s, podcasts en in de wetenschap is veel aandacht voor contact tussen daders en slachtoffers, en de positieve effecten die dat veelal heeft. Maatschappelijk en wetenschappelijk gezien is er echter praktisch geen aandacht voor contact tussen slachtoffers en daders wanneer de dader een mentale stoornis heeft, zoals bij tbs-gestelden. Daardoor is niet bekend wat de invloed van de stoornis op het contact is, en wat de uitdagingen daarbij zijn.

In de eerste presentatie wordt vanuit juridisch perspectief beschreven hoe interactie tussen slachtoffers en daders binnen een forensische context kan plaatsvinden. Hierbij wordt ook stilgestaan bij de verschillende belangen vanuit herstelrechtelijk perspectief. Daarnaast wordt ingegaan op de wijze waarop contact tussen slachtoffers en daders in de praktijk vorm kan krijgen.

In de tweede presentatie worden aan de hand van interviews met tbs-ers, slachtoffers en nabestaanden over hun ontmoeting praktijkvoorbeelden gegeven, en wordt besproken wat de invloed is van de stoornis op het contact tussen beiden. Daarnaast wordt besproken hoe in de FPC Dr. S. van Mesdag slachtofferbewust wordt gewerkt, welke slachtofferbewustzijn cursussen er worden gegeven, en hoe die mogelijk als ‘stepping stones’ kunnen dienen tot contact tussen tbs-ers en slachtoffers/nabestaanden.

Sprekers:

  • Mr. dr. L. (Lydia) Dalhuisen is jurist en psycholoog en werkzaam als universitair docent Forensische psychiatrie bij het Willem Pompe Instituut voor Strafrechtswetenschappen, departement Rechtsgeleerdheid, Universiteit Utrecht. Ze is gepromoveerd op onderzoek naar brandstichting en doet binnen het onderzoekscluster Empirical Legal Research into Institutions for conflict resolution onderzoek naar slachtoffers in relatie tot daders binnen de forensische psychiatrie.

  • Dr. M.Y. (Mariëtte) van Denderen is senior onderzoeker en criminoloog bij de FPC Dr. S. van Mesdag te Groningen. Ze is gepromoveerd op rouwverwerking bij nabestaanden wiens geliefde of familielid door geweld om het leven is gekomen. In de FPC Dr. S. van Mesdag werkt zij onder meer als projectleider Slachtofferbewust werken en coördinator kunstbeleid.