- pjg_veer-logo.svg

Bijeenkomsten

De oplegging van de zorgmachtiging door de strafrechter via Schakelbepaling art. 2.3 Wet forensische zorg


Online
25 Jan 2022
18:00 — 21:00

Met de invoering van de schakelbepaling van artikel 2.3 Wet forensische zorg (Wfz) is het voor de strafrechter mogelijk geworden om binnen een strafrechtelijke procedure een civielrechtelijke zorgmachtiging af te geven in het kader van de Wet verplichte ggz. Daarmee is de maatregel plaatsing in een psychiatrisch ziekenhuis voor de duur van één jaar (artikel 37 (oud) Sr) per 1 januari 2020 komen te vervallen.

Inmiddels zijn we twee jaar verder en bespreken we op onze eerstvolgende bijeenkomst hoe de toepassing van deze zorgwet in de praktijk verloopt.
Is de schakelbepaling van artikel 2.3 Wfz een volwaardige vervanger van de oude artikel 37-maatregel?
Hoe is de verhouding tussen een strafrechtadvocaat en een Wvggz-advocaat die op zitting dezelfde client bijstaan maar mogelijk verschillende belangen behartigen?
Hoe verhoudt de pro Justitia rapporteur zich in diens rapportage tot de medische verklaring die door de Wvggz-psychiater wordt opgesteld en welke gevolgen kan dat voor de verdachte hebben?

Al deze vraagstukken en nog veel meer worden vanuit verschillende disciplines besproken met de volgende deskundige sprekers:

Sprekers:

  • Wilma van den Berg (strafrechter rechtbank Amsterdam),
    vergezeld door Jolien Ang (Wvggz-officier van justitie) en Astrid Klappe (raadsheer in opleiding gerechtshof Amsterdam)
    Strafrechter Wilma van den Berg, o.a. gespecialiseerd in de behandeling van tbs-zaken en ruimschoots ervaring in zaken waarin de zorgmachtiging aan de orde is, zal een driegesprek houden met vooraanstaand Wvggz-officier van justitie, Jolien Ang en moderator Astrid Klappe. Van den Berg en Ang zullen kritische vragen van Astrid Klappe beantwoorden omtrent de toepassing van artikel 2.3 Wfz in een strafrechtprocedure. Met deze dynamische opzet is het ook voor u als deelnemer mogelijk om online al uw vragen aan deze sprekers te stellen die leven vanuit uw eigen vakgebied.

  • Theo Bakkum (onafhankelijk pro Justitia rapporteur en (forensisch) psychiater)
    Daarnaast zal onafhankelijk pro Justitia rapporteur en forensisch psychiater Theo Bakkum vanuit zijn discipline als rapporteur de schakelbepaling van artikel 2.3 Wfz bespreken. Theo Bakkum is reeds 22 jaar verbonden aan het Nederlands Instituut voor Forensische psychiatrie en psychologie en rapporteert vanuit die hoedanigheid met grote regelmaat voor de rechtbank. In diens rapportage wordt uiteraard aandacht besteed aan de vraag wat is er nodig aan (forensische) zorg voor deze verdachte binnen het strafproces met als doel het recidivegevaar te doen verminderen. Ook de wenselijkheid van een eventuele oplegging van een zorgmachtiging kan daar onderdeel van uitmaken.
    Bakkum is één van de opstellers van het artikel: De invoering van art. 2.3 Wet forensische zorg; een artikel waarin op beschouwende -en kritische wijze de invoering van het 'nieuwe' zorgwetten worden geëvalueerd. Ondanks dat het artikel alweer ruim een jaar geleden in het NJB is geplaatst, zijn de kritische noten in voornoemd artikel nog altijd actueel. Voor alle belangstellenden onder ons treft u bijgaand dit artikel aan.