- pjg_veer-logo.svg

Bijeenkomsten

Slachtoffers


Trippenhuis, Amsterdam
28 Jan 2020
18:00 — 21:00

De laatste jaren is de positie van het slachtoffer in het strafrecht sterk veranderd, bijvoorbeeld door de invoering van het spreekrecht en door het recht op inzage in het strafdossier. En mogelijke nieuwe ontwikkelingen zijn op komst, zoals de verplichting van de verdachte om aanwezig te zijn in de rechtszaal als slachtoffers gebruik maken van hun spreekrecht. Vanavond staat het slachtoffer centraal. Prof.dr. Marc Groenhuijsen belicht slachtoffers vanuit strafrechtelijk en victimologisch perspectief. Prof.dr. Eric Vermetten zal vanuit het gedragskundig perspectief spreken over slachtofferschap en meer specifiek over traumatisering.

Prof.dr. Marc Groenhuijsen is jurist en als hoogleraar Straf- en procesrecht verbonden aan Tilburg University, en tevens raadsheer-plaatsvervanger in het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden. Zijn expertise ligt op het terrein van slachtofferrechten, herstelrecht en mediation.

Prof.dr. Eric Vermetten is kolonel-arts, psychiater, en bijzonder hoogleraar Medisch-biologische en psychiatrische aspecten van psychotrauma’s in Leiden/LUMC.