- pjg_veer-logo.svg

Bijeenkomsten

Misdaadcongres 2017


Paushuize, Utrecht
01 Jun 2017
09:00 — 17:00

De Universiteit van Utrecht organiseert op 1 juni a.s. het Misdaadcongres 2017, met als thema “Strafrecht en stoornis”, dat plaats zal vinden op de locatie Paushuize te Utrecht.

Tijdens het congres zal ingegaan worden op de vraag hoe omgegaan dient te worden met geestelijk gestoorden in de strafrechtspleging, niet alleen in de opsporings- en berechtingsfase, maar ook in de fase van de tenuitvoerlegging van de straf. Hoe ver reikt de verantwoordelijkheid van mensen voor de door hen gepleegde misdaden? En wat is de verantwoordelijkheid van de samenleving voor geestelijk gestoorde personen die in aanraking komen met het strafrecht?

De dag zal bestaan uit een plenair gedeelte in de ochtend, met daarbij het thema “Strafrecht en stoornis” belicht vanuit het sociologische, juridische en gedragskundige perspectief door Prof. Hans Boutellier, Prof. Ferry de Jong en Prof. Gerben Meynen. In de middag zal er een interview plaatsvinden met Inge Schilperoord, auteur van het boek Muidhond. Ook zal dr. Joke Harte ingaan op ‘Facts en figures’ over geestelijk gestoorden in de strafrechtspleging. In de middag vinden verschillende workshops plaats, over volwassen gedetineerden met een psychische problematiek, geestelijke verzorging aan geestelijk gestoorde en verwarde gedetineerden, herstelrecht en psychisch gestoorde daders, de grens tussen politiek activisme en een geestelijke stoornis, het vaststellen van ontoerekenbaarheid, personen met verward gedrag en de historische ontwikkeling van de TBS.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar onderstaande link 2017 Folder en programma Misdaadcongres

Praktische informatie

Datum: 1 juni 2017

Locatie: Paushuize, Utrecht

Kosten: € 45 per persoon

Inschrijven
U kunt zich inschrijven via de link: https://www.uu.nl/agenda/misdaadcongres-2017-strafrecht-en-stoornis.