- pjg_veer-logo.svg

Bijeenkomsten

Het mishandelen van mensen en andere dieren: een GEWELDige relatie?


Online
11 May 2021
18:00 — 21:00

In de literatuur over de relatie tussen mensen en andere dieren is de cruelty link een van de meest besproken thema’s. Onder die link gaat een aantal hypothesen schuil waarbij een relatie wordt verondersteld tussen dierenmishandeling en het mishandelen van mensen. Janine Janssen legt uit hoe zij in dit onderwerp geïnteresseerd is geraakt. Zij zal de historie en de populariteit van deze link schetsen. Aan de ene kant is het belangrijk te onderkennen dat alertheid op dierenmishandeling een rol kan spelen bij het ontdekken van huiselijk en ander geweld tussen mensen. Maar aan de andere kant moeten we ons ook kritische vragen stellen: hoe stevig is dat verband eigenlijk? Is er een kans dat mensen ten onrechte van gewelddadig gedrag beschuldigd kunnen raken? En wat hebben dieren er eigenlijk aan?

Prof. dr. Janine Janssen is van huis uit cultureel antropoloog en criminoloog. Zij is als hoofd onderzoek verbonden aan het Landelijk Expertise Centrum Eer Gerelateerd Geweld van de nationale politie, als lector Veiligheid in Afhankelijkheidsrelaties aan Avans Hogeschool en als bijzonder hoogleraar Rechtsantropologie aan de Open Universiteit. Daarnaast publiceert zij al meer dan twintig jaar over de positie van dieren in de criminologie.