Publicaties

Publicaties 2022-02-10T11:53:11+01:00

De voordrachten die voor het gezelschap zijn gehouden, worden periodiek gebundeld en gepubliceerd, en aan de leden beschikbaar gesteld. De volledige bundeling van verslagen vanaf 1907 vormt een belangrijke informatiebron voor ontwikkelingen op het gebied van het recht en de geestelijke gezondheidszorg in Nederland.

Losse delen zijn nog grotendeels beschikbaar en afzonderlijk te bestellen.

Van 1907 tot 1990 uitgegeven bij F. van Rossen te Amsterdam en vanaf 1991 bij Gouda Quint / Kluwer te Deventer.

Laatste publicatie van de bundel is:


Download lijst PJG publicaties

Gepubliceerde voordrachten van het Psychiatrisch Juridisch Gezelschap