Nieuws

Nieuws 2017-01-11T10:15:41+01:00

Bijeenkomst 28 januari 2020: Slachtoffers

Geachte leden van het PJG en andere belangstellenden,

Namens het bestuur vraag ik uw aandacht voor de volgende bijeenkomst van het Psychiatrisch Juridisch Gezelschap op dinsdag 28 januari 2020 met als thema: