Contact 2022-06-03T11:57:48+02:00

Het PJG organiseert een aantal keer per jaar op dinsdagmiddag/avond een bijeenkomst over relevante vakinhoudelijke onderwerpen.

Ben U geïnteresseerd? Neem dat met ons contact op:

Psychiatrisch Juridisch Gezelschap
J.J. Allanstraat 53
1551 RA Westzaan

info[a]psychiatrischjuridischgezelschap.nl

Bankrekening: NL88ABNA0107476819