Slachtoffers

Laden Bijeenkomsten
Dit bijeenkomst is voorbij.

Geachte leden van het PJG en andere belangstellenden,

Namens het bestuur vraag ik uw aandacht voor de volgende bijeenkomst van het Psychiatrisch Juridisch Gezelschap op dinsdag 28 januari 2020 met als thema:

‘Slachtoffers’

De laatste jaren is de positie van het slachtoffer in het strafrecht sterk veranderd, bijvoorbeeld door de invoering van het spreekrecht en door het recht op inzage in het strafdossier. En mogelijke nieuwe ontwikkelingen zijn op komst, zoals de verplichting van de verdachte om aanwezig te zijn in de rechtszaal als slachtoffers gebruik maken van hun spreekrecht. Vanavond staat het slachtoffer centraal. Prof.dr. Marc Groenhuijsen belicht slachtoffers vanuit strafrechtelijk en victimologisch perspectief. Prof.dr. Eric Vermetten zal vanuit het gedragskundig perspectief spreken over slachtofferschap en meer specifiek over traumatisering.

Prof.dr. Marc Groenhuijsen is jurist en als hoogleraar Straf- en procesrecht verbonden aan Tilburg University, en tevens raadsheer-plaatsvervanger in het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden. Zijn expertise ligt op het terrein van slachtofferrechten, herstelrecht en mediation.

Prof.dr. Eric Vermetten is kolonel-arts, psychiater, en bijzonder hoogleraar Medisch-biologische en psychiatrische aspecten van psychotrauma’s in Leiden/LUMC.

Programma

17.45 uur: ontvangst
18.00 uur: voordracht prof.dr. Marc Groenhuijsen

19.00 uur: pauze
19.15 uur: voordracht prof.dr. Eric Vermetten
20.15 uur: plenaire discussie
20.30 uur: einde

De bijeenkomst zal plaatsvinden onder voorzitterschap van prof.dr. Gerben Meynen in het Trippenhuis (KNAW) aan de Kloveniersburgwal 29 te Amsterdam. Route: https://www.knaw.nl/nl/topnavigatie/contact/bereikbaarheid-van-de-akademie

Nota bene: in het Trippenhuis zullen geen broodjes worden geserveerd, uiteraard is er in de pauze wel koffie en thee. En hele hoge, dunne hakken zijn niet toegestaan. De vloer betreft namelijk een grenen vloer uit 1662, een erg zachte houtsoort.

Ik verzoek u zich vooraf op te geven voor deelname aan deze bijeenkomst, door een bericht te sturen aan m.b.de.boer@rechtspraak.nl.

Ook niet-leden zijn, na voorafgaande aanmelding, zeer welkom.

Mocht u, na aanmelding, toch verhinderd blijken te zijn, wilt u dit dan ook kenbaar maken?

We nodigen u van harte uit er in het nieuwe jaar opnieuw bij te zijn!

Prettige feestdagen & vriendelijke groet,

namens het bestuur,

M.B. (Mascha) de Boer
Bestuurslid