Het mensbeeld in de strafrechtspleging en in de psychiatrie

Laden Bijeenkomsten
Dit bijeenkomst is voorbij.

Geachte leden van het PJG en andere belangstellenden,

Namens het bestuur vraag ik uw aandacht voor de volgende bijeenkomst van het Psychiatrisch Juridisch Gezelschap op dinsdag 19 november 2019 met als onderwerp:

“Het mensbeeld in de strafrechtspleging en in de psychiatrie”

Of het nu gaat om de homo faber of om de homo ludens, inherent aan de mens is zijn creatieve vermogen. Als de werkende mens kan hij de omgeving vormen en naar zijn hand zetten en dat zelfs op speelse wijze. De economische mens handelt rationeel en efficiënt. Daarbij staat tegenover de mens die de mens een wolf is, het mensbeeld van de mens die de mens een zorg is, en dat werkt door in het volkenrecht, strafrecht alsook in de polemologie en de (geestelijke) gezondheidszorg. Na de religieuze inbedding van de charitas en na de verzorgingsstaat is de afgelopen decennia steeds meer het beeld van de risicovolle medemens, zelfs van de mens als ‘vijand’ het strafrecht en de psychiatrie gaan domineren. En zelfs de verwarde mens lijkt modieus en wel een bureaucratisch opgetuigde gluiperd die onverwachts toeslaat, iemand die in het verleden nauwelijks voorkwam, zo lijkt het; de geschiedenis van de psychiatrie en van de armenzorg laat immers anders zien. Behandeling in een commissie geldt thans als panacee, bejegening en behandeling van de individuele verwarde als bijzaak. Eigentijds deviant gedrag moet toch passen in de classificaties van het wetboek van strafrecht en van de DSM, binnen de kaders van de voorgeprogrammeerde structuren. In hoeverre ligt het menselijk gedrag vast in de genen en in het bio-psychosociaal substraat, en is de individuele justitiabele – al of niet onder invloed van middelen – stuurman van zijn eigen gedrag? Inmiddels hebben zich de homo digitalis en de ‘robotrechter’ aangediend.

Prof.dr. Damiaan Denys is psychiater en filosoof. Hij is hoogleraar psychiatrie en tevens hoofd van de academische afdeling psychiatrie aan het Amsterdam UMC, locatie AMC. Van 2016-2019 was hij voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie. Hij zal het thema mensbeeld benaderen vanuit psychiatrisch perspectief.

Prof. mr. Ybo Buruma is raadsheer in de Hoge Raad. Hij is hoogleraar strafrecht en strafprocesrecht aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Hij zal spreken over het mensbeeld in de context van de strafrechtspleging.

Programma

17.45 uur: ontvangst
18.00 uur: voordracht prof.dr. Damiaan Denys

19.00 uur: pauze
19.15 uur: voordracht prof. mr. Ybo Buruma
20.15 uur: plenaire discussie
20.30 uur: einde

De bijeenkomst zal plaatsvinden onder voorzitterschap van prof.dr. Gerben Meynen in het Trippenhuis (KNAW) aan de Kloveniersburgwal 29 te Amsterdam. Route: https://www.knaw.nl/nl/topnavigatie/contact/bereikbaarheid-van-de-akademie

Nota bene: in het Trippenhuis zullen geen broodjes worden geserveerd, uiteraard is er in de pauze wel koffie en thee. En hele hoge, dunne hakken zijn niet toegestaan. De vloer betreft namelijk een grenen vloer uit 1662, een erg zachte houtsoort…

Ik verzoek u zich vooraf op te geven voor deelname aan deze bijeenkomst, door een bericht te sturen aan m.b.de.boer@rechtspraak.nl.

Ook niet-leden zijn, na voorafgaande aanmelding, zeer welkom.

Mocht u, na aanmelding, toch verhinderd blijken te zijn, wilt u dit dan ook kenbaar maken?

We nodigen u van harte uit er op 19 november a.s. bij te zijn!

Met vriendelijke groet,

namens het bestuur,

M.B. (Mascha) de Boer
Bestuurslidhttp://www.psychiatrischjuridischgezelschap.nl/