Bijeenkomst PJG 13 februari 2018

Laden Bijeenkomsten
Dit bijeenkomst is voorbij.

‘Snakes in suits and in prisons’

• 17.30 ontvangst
• 17.45 aanvang bijeenkomst
• 18.45 pauze met broodjes
• 20.30 einde bijeenkomst