Bericht en vooraankondiging van het Psychiatrisch Juridisch Gezelschap

Bericht en vooraankondiging van het Psychiatrisch Juridisch Gezelschap

Geachte vrienden van het PJG,

Het zijn nog steeds bijzondere tijden, en we hopen dat jullie het goed maken.

De PJG-avonden komen naar ons idee het beste tot hun recht in de ‘live’ setting van het Trippenhuis. Vooralsnog kunnen wij onze bijeenkomsten aldaar niet hervatten. Daarom zullen de geplande avonden – waaronder de avond van 24 november a.s. – verschuiven naar 2021, wanneer we, hopelijk, weer van het Trippenhuis gebruik kunnen maken.

Het gaat om twee avonden die voor dit najaar gepland waren:

  • ‘De weigerende verdachte/observandus’, met als sprekers mr. Job Knoester (advocaat) en Arjen Schoute (hoofd weigerafdeling Pieter Baan Centrum).
  • ‘Eer en narcisme in cultureel en psychopathologisch opzicht in de Nederlandse strafrechtspleging’, met als sprekers prof.dr. Janine Janssen (bijzonder hoogleraar Rechtsantropologie, Open Universiteit) en prof.dr. Mario Braakman (bijzonder hoogleraar Transculturele Forensische Psychiatrie, Tilburg University). 

Deze bijeenkomsten zullen waarschijnlijk de eerste van het nieuwe jaar zijn.

Op dinsdag 26 januari 2021 zal er een online activiteit zijn: Stéphanie Klein Tuente spreekt over ‘Virtual Reality agressie preventie therapie voor tbs-patiënten’ naar aanleiding van haar op 21 december a.s. te verdedigen proefschrift. Hierover sturen we nog nader bericht.

We hopen jullie 26 januari a.s. digitaal te zien. Graag tot dan,

Hartelijke groet,

namens het bestuur, 

Gerben Meynen
Voorzitter
http://www.psychiatrischjuridischgezelschap.nl/
2022-02-10T11:44:25+01:00 24 november, 2020|