Bericht van de voorzitter van het Psychiatrisch Juridisch Gezelschap

Bericht van de voorzitter van het Psychiatrisch Juridisch Gezelschap

Geachte vrienden van het PJG,

We hopen dat het goed met jullie gaat in deze nog steeds bijzondere tijd. 

De afgelopen periode hebben we meermalen contact gehad met de KNAW over onze bijeenkomst van 15 september. Aanvankelijk leek het erop dat het, met aanpassingen, mogelijk zou zijn om op die datum weer bijeen te komen in het Trippenhuis voor een boeiende avond over ‘De weigerende verdachte/observandus’, met als sprekers mr. Job Knoester (advocaat) en Arjen Schoute (hoofd weigerafdeling Pieter Baan Centrum). 

Echter, de KNAW heeft ons laten weten dat naar aanleiding van de recente persconferentie over corona, de bijeenkomsten in het Trippenhuis vooralsnog geen doorgang kunnen vinden. 

Als bestuur hebben we naar verschillende opties gekeken. Het lijkt ons, alles afwegende, goed om deze avond te verzetten naar een latere datum, wanneer bijeenkomsten in het Trippenhuis weer mogelijk zijn, vermoedelijk wordt het dan de eerste bijeenkomst van 2021. 

De avond van dinsdag 24 november 2020, met als onderwerp ‘Eer en narcisme in cultureel en psychopathologisch opzicht in de Nederlandse strafrechtspleging’, blijft vooralsnog staan. De twee sprekers van deze avond zijn prof.dr. Janine Janssen (bijzonder hoogleraar Rechtsantropologie aan de Open Universiteit) en prof.dr. Mario Braakman (bijzonder hoogleraar Transculturele Forensische Psychiatrie aan de Tilburg University). Ook hierover ontvangt u uiteraard nog aanvullende informatie.

We denken nog na over de mogelijkheid van een alternatieve, online PJG-activiteit dit najaar.

We kijken er zeer naar uit elkaar weer (live) te zien, helaas duurt dat door de omstandigheden nog iets langer. We hopen dat dit in elk geval 24 november het geval zal zijn (en wellicht online al eerder).

Alle goeds gewenst,

Hartelijke groet,

namens het bestuur,

Gerben Meynen

Voorzitter

2022-02-10T11:44:46+01:00 31 augustus, 2020|