Homepage 2022-02-10T12:35:32+01:00

Psychiatrisch Juridisch Gezelschap

Welkom

Het Psychiatrisch Juridisch Gezelschap is opgericht op 16 februari 1907. In die tijd kreeg het strafrecht meer aandacht van antropologische en psychiatrische zijde hetgeen heeft bijgedragen tot de humanisering van de strafrechtspleging. Juristen hadden behoefte aan meer informatie om psychiatrische en psychologische expertises te begrijpen en op hun waarde te schatten.

Psychiaters en psychologen van hun kant hadden behoefte aan samenwerking en wederzijds begrip. Dit leidde tot de oprichting van het gezelschap in het begin van de twintigste eeuw. De doelstelling van het gezelschap luidt:

“… bestudering van gerechtelijk-psychiatrische en gerechtelijk-psychologische vraagstukken en gevallen te bevorderen en het houden van samenkomsten ter bespreking van die vraagstukken en gevallen.”

Deze doelstelling is tot op heden springlevend gebleven.